Pegawai

Bidang :
Jabatan:
Aalis Penuntutan (Calon Jaksa Ahli Pertama)
Nama:
MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN, S.H.
Pendidikan:
III/a
NIP:
19950216 201902 1 003
Jabatan:
Operator Simkari
Nama:
BUDIMAN MUHAMMAD, AMd
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
198504242009121003
Jabatan:
KAUR KEPEGAWAIAN
Nama:
TOMI LAHURA
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
196701041998031002
Jabatan:
KAUR KEUANGAN
Nama:
AGUSTINUS PATTPEILUHU, SH
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
197608022002121003
Jabatan:
KAUR PERLENGKAPAN
Nama:
LOBIUA FEDY MARTINUS, SH
Pendidikan:
Sena Wira (III/b)
NIP:
197102022002121002
Jabatan:
Pengawalan Tahanan
Nama:
KELVIN NUSAMARA
Pendidikan:
Yuana Darma (II/a)
NIP:
199301262014031001
Jabatan:
Penyiap Barang Bukti
Nama:
ALFIAN YUNANTA
Pendidikan:
Yuana Darma (II/a)
NIP:
198804072014031002
Jabatan:
Bendahara Penerima
Nama:
YAEL IVANASARI KUMI-KUMI
Pendidikan:
Sena Darma (II/d)
NIP:
198401112002122001
Jabatan:
Pembuat Laporan
Nama:
NURMIWANTI SUPRAPTO, SE
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
198505252010122001
Jabatan:
JAKSA FUNGSIONAL UMUM
Nama:
ALEX SUBARKAH, SH
Pendidikan:
Ajun Jaksa (III/b)
NIP:
1985020232005011002