Tugas & Fungsi IAD

TUGAS & FUNGSI IAD
TUGAS :

  1. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah, selalu menjaga keluhuran dan martabatnya jabatannya;
  2. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub dan keputusan di luar Rakernas;
  3. Melaksanakan kebijakan Ikatan;
  4. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Ikatan;
  5. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas, dan Pengurus Pusat;
  6. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan k