Pegawai

Bidang :
Jabatan:
KAJARI
Nama:
I KETUT TERIMA DARSANA, S.H.
Pendidikan:
Jaksa Madya (IV/a)
NIP:
19680412 199103 1 005
Jabatan:
Kasi Pidsus
Nama:
SYAKURI, S.H.
Pendidikan:
Jaksa Pratama (III/c)
NIP:
19831207 200212 1 003
Jabatan:
Kasubsi
Nama:
MUSYAWWIR NURTAN, S.H.
Pendidikan:
III/a
NIP:
19910629 201403 1 001
Jabatan:
Kasubsi
Nama:
ISKANDAR MUDA HARAHAP, S.H.
Pendidikan:
III/a
NIP:
19840610 200912 1 002
Jabatan:
Pengawal Tahanan / Narapidanan
Nama:
GONO TRI WAHYUDI
Pendidikan:
II/a
NIP:
19900916 201902 1 006
Jabatan:
Analis Penuntutan (Calon Jaksa)
Nama:
MUHLIS, S.H.
Pendidikan:
III/a
NIP:
19930210 201801 1 003
Jabatan:
Analis Penuntutan (Calon Jaksa Ahli Pertama)
Nama:
MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN, S.H.
Pendidikan:
III/a
NIP:
19950216 201902 1 003
Jabatan:
Operator Simkari
Nama:
BUDIMAN MUHAMMAD, AMd
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
198504242009121003
Jabatan:
KAUR KEPEGAWAIAN
Nama:
TOMI LAHURA
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
196701041998031002
Jabatan:
KAUR KEUANGAN
Nama:
AGUSTINUS PATTPEILUHU, SH
Pendidikan:
Yuana Wira (III/a)
NIP:
197608022002121003